English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS Portal
Mevzuat

Erzurum Teknik Üniversitesi Not Dönüşüm Tablosu (4'lük sistemdeki notların 100'lük sistemdeki karşılıkları)


ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEVZUATI


-Lisans

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (5 Nisan 2017 Tarihli ve 30029 Sayılı Resmi Gazete)

Yaz Okulu Yönergesi (10.05.2017 tarihli Senato kararı ile değişmiştir.)

Öğrenci Konseyi Yönergesi

Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Yönergesi (06.04.2018 tarihli Senato kararı ile değişmiştir.)

Muafiyet ve İntibak Yönergesi (12.07.2017 tarihli Senato kararı ile değişmiştir.)

Diploma ve Diğer Belgelerin Hazırlanmasına İlişkin Yönerge

Çift Anadal ve Yandal Yönergesi (10.05.2017 tarihli Senato kararı ile değişmiştir.)

Ortak Zorunlu Dersler ve Muafiyet Sınav Yönergesi (11.10.2017 tarihli Senato kararı ile değişmiştir.)

Özel (Misafir) Öğrenci Yönergesi

Öğrenci Kayıt Kabul İşlemlerine İlişkin Yönerge

Yabancı Uyruklu Öğrenci Yönergesi

Staj Yönergesi

Danışmanlık Yönergesi

-Lisansüstü

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (21 Mart 2013 Tarihli ve 28594 Sayılı Resmi Gazete-Eski Yönetmelik)

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (27 Nisan 2017 Tarihli ve 30050 Sayılı Resmi Gazete-Yeni Yönetmelik)

Lisansüstü Ders Saydırma/Muafiyet ve Ders Tekrarı Uygulama Esasları

Lisansüstü Öğrenci Danışmanlığı Uygulama Esasları

Lisansüstü Programlar için Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul ve Kayıt Uygulama Esasları

Lisansüstü Yatay Geçiş Uygulama Esasları

Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Benzerlik OranlarıYÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK) BAŞKANLIĞI MEVZUATI

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci Değişim Programına İlişkin Yönetmelik (Farabi)

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumlarında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Lisans Öğrenimlerini Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları Hakkında Yönetmelik


REKTÖRÜN MESAJI

ETÜ, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan Erzurum’da kurulan devlet üniversitesidir. Ülkemizde halihazırda 200 üniversite var olup bunlardan DEVAM

ETÜ TANITIM

Lisans ve Yüksek Lisans Değişim Programları Öğrencilerimiz, Avrupa ve Amerika’daki eğitim kurumlarıyla yapılacak Erasmus gibi DEVAM

İŞBİRLİĞİ ve PROTOKOLLER

ETÜ ile İTÜ, YTÜ ve ODTÜ Arasında Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerin İşbirliğini Teşvik Etmek, Mevcut İmkanların Ortak DEVAM