English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS Portal
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

 TANITIM

Üniversitemiz 6005-14/07/2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yazıyla kurulmuştur.

• Başkanlığımız; yürürlükteki mevzuat hükümlerince belirlenmiş  işlemleri yapmakla yetkilidir.

• Başkanlığımıza gelen talepler değerlendirilerek, bu taleplerin satınalınması için Devletin olanakları ölçüsünde sağlanan ödeneklerin kaliteli mal, malzeme ve hizmeti en kısa sürede ve en ucuz şekilde temin ederek, beklenen faydayı sağlamak ve hizmete sunmaktır.

• Temin edilen her türlü mal ve hizmetin satınalınmasından tüketilmesine kadar ve yapılması gereken diğer iş ve işlemlerin yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olmasından, ödeneklerin etkili ekonomik ve verimli kullanılmasından Sayıştay’a, Maliye Bakanlığı’na ve üst yöneticiye karşı sorumludur.

REKTÖRÜN MESAJI

ETÜ, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan Erzurum’da kurulan devlet üniversitesidir. Ülkemizde halihazırda 200 üniversite var olup bunlardan DEVAM

ETÜ TANITIM

Lisans ve Yüksek Lisans Değişim Programları Öğrencilerimiz, Avrupa ve Amerika’daki eğitim kurumlarıyla yapılacak Erasmus gibi DEVAM

İŞBİRLİĞİ ve PROTOKOLLER

ETÜ ile İTÜ, YTÜ ve ODTÜ Arasında Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerin İşbirliğini Teşvik Etmek, Mevcut İmkanların Ortak DEVAM