English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS Portal
Personel Daire Başkanlığı

Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29.maddesinde (*) belirtilen Personel Dairesi Başkanlığının görevlerinin ilgili mevzuatlara uygun olarak zamanında yerine getirilmesini sağlamak, bunun için ilgili birimlerin koordineli bir şekilde çalışmasını organize etmektir.
Buna Bağlı Olarak Dairemizce Yapılan İşlemler:

a-) Akademik Personel İşlemleri
Personel Dairesi Başkanı'ndan alınan talimatlar doğrultusunda ve ilgili mevzuat uyarınca akademik personelin atama, görevlendirme, özlük, bilgilendirme faaliyetlerinin planlanması, organize edilerek yürütülmesi, koordine edilmesi ve denetlenmesi

b-) Akademik ve İdari Personelin Emeklilik ve Hizmet Değerlendirmesi
Personel Dairesi Başkanı'ndan alınan talimatlar doğrultusunda ve ilgili mevzuat uyarınca akademik ve idari personel emeklilik ve hizmet değerlendirme, idari personelin atama, görevlendirme ve diğer özlük faaliyetlerinin, Personel Dairesi Başkanlığının evrak kayıt ve arşiv faaliyetlerinin planlanması, organize edilerek yürütülmesi, koordine edilmesi ve denetlenmesi;

c-)Akademik ve İdari Kadro İşlemleri
Personel Dairesi Başkanı'ndan aldığı talimatlar doğrultusunda ve ilgili mevzuat uyarınca; Akademik ve İdari Kadro İşlemlerini, Akademik Teşkilatın işlemlerinin yapılması ve diğer özlük faaliyetlerinin planlanması, , organize edilerek yürütülmesi, koordine edilmesi ve denetlenmesi;

d-)Sicil-Disiplin ve Hizmet İçi Eğitim İşlemleri
Personel Dairesi Başkanı'ndan aldığı talimatlar doğrultusunda ve ilgili mevzuat uyarınca; personelin sicil, disiplin ve H.İ.E. işlemlerinin yürütülmesi, takip edilmesi ve diğer özlük faaliyetlerinin planlanması, organize edilerek yürütülmesi, koordine edilmesi ve denetlenmesi;
Şeklinde Kısaca İfade Edilebilir.
(*)124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29.maddesinde Yer Alan Hükümler.
• Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmalar yapmak, personel
• siteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak.
• Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleri ile ilgili işlemleri yapmak.
• İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak.
• Verilecek benzeri görevleri yapmak.

VİZYONUMUZ

"Daha İleriye… En İyiye…" ulaşmamızda INSAN faktörünü ön plana çıkaran yaklaşım bizim olmazsa olmazlarımızdandır. Çalışanlarımız bizim en değerli varlığımızdır ve Üniversitemizin başarısında kritik bir öneme sahiptir.
Yaşanılan hızlı değişim sürecinde çalışanlarımızın ihtiyaçları, eğitimleri ve gelişimlerinin sağlanması gibi hususlara önem veren, personel ile ilişkileri geliştirici, bütünleştirici ve işbirliğine dayalı, engellerin asılmasında personelin katılımına başvuran, modern bir yönetim anlayışına işlerlik kazandırmaktır.


MİSYONUMUZ

Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik, Yönerge ve Mevzuatlarının kendilerine tanıdığı her türlü özlük haklarının en kısa zamanda eksiksiz ve doğru olarak uygulanmasını temin etmek, personelimizin görevlerini yerine getirirken endişeden uzak yüksek moral ve motivasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmelerini sağlamaktır.

REKTÖRÜN MESAJI

ETÜ, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan Erzurum’da kurulan devlet üniversitesidir. Ülkemizde halihazırda 200 üniversite var olup bunlardan DEVAM

ETÜ TANITIM

Lisans ve Yüksek Lisans Değişim Programları Öğrencilerimiz, Avrupa ve Amerika’daki eğitim kurumlarıyla yapılacak Erasmus gibi DEVAM

İŞBİRLİĞİ ve PROTOKOLLER

ETÜ ile İTÜ, YTÜ ve ODTÜ Arasında Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerin İşbirliğini Teşvik Etmek, Mevcut İmkanların Ortak DEVAM