English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS Portal
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı olarak, öğrenci merkezli bir Üniversite olmanın bilinci ile Akademik ve İdari Birimler ile uyum içinde çalışmayı sağlayıp, planlanan eğitim-öğretim sürecinin düzenli yürütülmesini, öğrencilere, adaylara, mezunlara, öğretim elemanlarına ve hizmet vermekte olduğumuz kurumlara, gelişen bilgi ve teknolojileri kullanıp, güvenli ve hızlı bilgi-belge hizmeti sunarak öğrenci, öğretim elemanı ve çalışanların memnuniyetini ön plana çıkarıp fark yaratan birim olma çabasındayız.

                                                                                                                  Hasan BOSTANCI

                                                                                                       Öğrenci İşleri Daire Başkanı V.


Misyon ve Vizyon

Öğrenci merkezli; teknolojik yenilikleri etkin kullanan, çalışanların kendi potansiyellerini ortaya koyduğu ve yaratıcılığının desteklendiği, paydaşları ile karşılıklı etkileşim içinde, geri bildirime dayalı istekler doğrultusunda değişime açık altyapıya sahip; Üniversitenin diğer birimleri ile işbirlikleri yaparak eğitim ve öğretime katkıda bulunan, tüm paydaşlarımızın memnuniyetinin üst düzeyde olduğu hizmetler ile Üniversitemizde örnek bir birim olmaktır.

    Üniversitemizin asıl hedefi, eğitilmiş çağdaş insan yetiştirme görevine katkı sağlamak olup üniversitemizin eğitim-öğretim etkinliklerinin verimli bir biçimde gerçekleştirilmesinde gerekli bilgi ve belge kaynaklarını yapısında toplayıp, iç ve dış paydaşların hizmetine en iyi ve hızlı bir biçimde sunabilmektir. Bu çerçevede; Çağın teknolojik değişimlerini yakalayarak, ilk kayıttan mezuniyete kadar süren;

 

• Yeni öğrencilerin kayıt işlemlerinin organizasyonu,

• Her dönem yapılan kayıt yenileme ve ders kayıt işlemlerinin organizasyonu,

• Her dönem öğrencilerden alınan katkı paylarının Öğrenci Bilgi Sistemine yüklenerek takibinin sağlanması,

• Kredi işlemlerinin takibi,

• İstatistiksel bilgilerin hazırlanması,

• Var olan güçlü yönler ile olanaklardan en iyi şekilde ve en üst düzeyde yararlanarak olumsuzlukların ve zayıf yanların etkisini en aza indirecek plan ve izlenecek yolu belirleyerek geliştirmek,

• Birimin insan kaynaklarından en iyi şekilde yararlanmak ve çalışanlar arasında işbirliğini güçlendirmek,

• Çeşitli yönetmelik ve yönergelerle öğrencinin yararına ve öğrencilik haklarını koruyacak kararlar alınmasına katkı sağlamak,

• Öğrencilerle ilgili her türlü istatistikî bilgileri düzenlemek, yatay geçiş kontenjan ve ilanlarını vermek, hukuki davaların yazışmalarını yapmak, öğrencilerle ilgili her türlü duyuruları izlemek,

• Eğitim-Öğretim ve Öğrenci ile ilgili Üniversitemiz Senatosu ve Üniversitemizin akademik birimleri başta olmak üzere YÖK, ÖSYM, Valilik, KYK ve diğer kurum ve kuruluşlar ile yazışmaların yapılması gibi iş ve işlemlerin yapılmasıdır.

Kadro ve Personel Durumu

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında; 1 Daire Başkanı, 6 Memur olmak üzere toplamda 7 personel görev yapmaktadır.

Yerleşim ve Ulaşım

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı - Havaalanı Yolu Üzeri 1. Km Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlük Binası Yakutiye/ERZURUM adresinde hizmet vermektedir.

İletişim

Tel : 444 5 388
Fax : (0 442) 230 00 45
E-mail : ogrenci@erzurum.edu.tr

REKTÖRÜN MESAJI

ETÜ, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan Erzurum’da kurulan devlet üniversitesidir. Ülkemizde halihazırda 200 üniversite var olup bunlardan DEVAM

ETÜ TANITIM

Lisans ve Yüksek Lisans Değişim Programları Öğrencilerimiz, Avrupa ve Amerika’daki eğitim kurumlarıyla yapılacak Erasmus gibi DEVAM

İŞBİRLİĞİ ve PROTOKOLLER

ETÜ ile İTÜ, YTÜ ve ODTÜ Arasında Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerin İşbirliğini Teşvik Etmek, Mevcut İmkanların Ortak DEVAM