English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS Portal
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Vizyon

Kanun ve diğer mevzuata hakim, teknolojiyi kullanma kapasitesine sahip, yaratıcı, güvenilir etik değerlere sahip personeliyle hata düzeyinin en aza indiren ve paydaş memnuniyetinin azami seviye ye çıkaran ve sürekli gelişen bir başkanlık olmak.


Misyon

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu doğrultusunda; Üniversitemiz kaynaklarını etkin kullanılmasını koordine etmek, mali hizmetlerin azami kalite ve uygun zamanda sunulmasını sağlamak, verimli ve uygulanabilir planlamalar yapmak.

REKTÖRÜN MESAJI

ETÜ, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan Erzurum’da kurulan devlet üniversitesidir. Ülkemizde halihazırda 200 üniversite var olup bunlardan DEVAM

ETÜ TANITIM

Lisans ve Yüksek Lisans Değişim Programları Öğrencilerimiz, Avrupa ve Amerika’daki eğitim kurumlarıyla yapılacak Erasmus gibi DEVAM

İŞBİRLİĞİ ve PROTOKOLLER

ETÜ ile İTÜ, YTÜ ve ODTÜ Arasında Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerin İşbirliğini Teşvik Etmek, Mevcut İmkanların Ortak DEVAM