English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS Portal
Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Biriminin temel amacı, Üniversitemiz tarafından sunulan hizmetlerin yerel, ulusal basın ve sosyal medya aracılığıyla geniş halk kitlelerine tanıtılmasını sağlamak medya ile üniversite arasında gerekli koordinasyonu sağlayıp üniversitenin hedef kitleye yönelik çalışmalarını yürütmek.

Üniversitemizin tanıtım faaliyetlerini organize etmek, bu amaçla gerekli yayın, döküman ve malzemeleri hazırlamak.
Üniversitemizde gerçekleştirilecek toplantı, panel, sempozyum, konferans vb. etkinliklerin hazırlanması, duyurulması ve gerçekleştirilmesine destek vermek.
Üniversitemizin tüm birimlerinin davetiye, afiş tasarımı vb. taleplerini karşılamaktır.

REKTÖRÜN MESAJI

ETÜ, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan Erzurum’da kurulan devlet üniversitesidir. Ülkemizde halihazırda 200 üniversite var olup bunlardan DEVAM

ETÜ TANITIM

Lisans ve Yüksek Lisans Değişim Programları Öğrencilerimiz, Avrupa ve Amerika’daki eğitim kurumlarıyla yapılacak Erasmus gibi DEVAM

İŞBİRLİĞİ ve PROTOKOLLER

ETÜ ile İTÜ, YTÜ ve ODTÜ Arasında Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerin İşbirliğini Teşvik Etmek, Mevcut İmkanların Ortak DEVAM