English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS Portal
Stratejik Plan

     Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), kuruluşunun 8. yılı olan 2018 yılında ikinci beş yıllık stratejik planını uygulamaya koymaktadır. Geleceğin üniversitesini oluşturma çalışmalarımızın yönünü belirleyen 2018-2022 Stratejik Planı, ETÜ’nün 3. Nesil Üniversite vizyonu doğrultusundaki hedeflerine ulaşması için ortak akılla oluşturulmuş bir yol haritasıdır. ETÜ, henüz yeni kurulma aşamasında olmasına rağmen 3. Nesil üniversite olma vizyonu ile ilerlemesinin ürünlerini şimdiden almaya başlamış, evrensel ölçekte bilim ve proje üretmeyi başarabilen bir üniversite haline gelmiştir. ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı tarafından yapılan sıralamada üniversitemiz 2010 yılından sonra kurulan ve tıp fakültesi bulunmayan 56 üniversite arasında 4. Sırada yer almayı başarmıştır. Diğer taraftan Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK vb. destekli projelerle ülkemizin kalkınmasında önemli konularda çalışmalarını sürdürmektedir.

     2010 yılında kurulan üniversitemiz, büyük bir atılım içerisindedir. Bu kapsamda bir yandan altyapısı güçlü bir üniversite kampüsü için çalışırken, diğer yandan yetkin bir akademik kadro kurma çabası içerisindeyiz. Bununla birlikte, üniversite vizyonumuza uygun olarak geleceğe ilişkin amaç ve hedeflerimizi gerçekçi biçimde yeniden belirliyoruz. Bu görevi, yasal bir yükümlülük olduğu kadar vicdani ve etik bir sorumluluk olarak görüyoruz.

  “ETÜ Stratejik Planı 2018– 2022”, Üniversitemizin başarısını artırmaya yönelik stratejik amaç ve hedeflerden oluşmaktadır. Bilimsel araştırmalarımızın artırılması, lisansüstü eğitimle Ar-Ge faaliyetlerimizin bütünleştirilmesi, bilimsel bilginin ekonomik değer ve toplumsal katkıya dönüştürülmesi, insan kaynağımızın daha da iyileştirilmesi bu hedeflerimizin temelini oluşturacak şekilde stratejik planımızın ana eksenini oluşturmuştur. Bu bağlamda “Eğitim”, “Araştırma”, “Girişimcilik”, “Toplumsal Katkı” ve “Kurumsal Gelişme” alanlarında 5 stratejik amaç ve 21 hedef belirlenmiştir.

    Yeni stratejik planımızın hazırlık sürecinde katılımcılık, şeffaflık, gerçekçilik ve ölçülebilirlik ilkeleri benimsenmiş, özellikle katılımcılığın yüksek tutulması için büyük çaba gösterilmiştir. İç ve dış paydaşlarımızın fikir ve görüşlerini belirlemek amacıyla başta Vali ve Büyük Şehir Belediye Başkanı olmak üzere ilimiz kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla odak grup toplantıları yapılmış; tüm öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve idari personelimize anket çalışması uygulanmış ve ayrıca bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. Çok yönlü analizler sonucunda üniversitemizin güçlü ve iyileştirmeye açık yönleri ile çevrenin sunduğu fırsatlar ve tehditler ortaya konulmuş; sektörel analiz bulguları da gözetilerek üniversitemiz için uygun olan rol belirlenmiştir. Bu çalışmalar sonucunda, öncelikle üniversite olarak temel görevimizi betimleyen misyonumuz ve gelecek idealimizi gösteren vizyonumuz tanımlanmıştır. Misyon ve vizyonumuza uygun olarak temel amaçlarımız, bu amaçlarımızı somut olarak ifade eden hedeflerimiz ve hedeflerimize ulaştıracak olan stratejilerimiz belirlenmiştir. Onuncu Kalkınma Planı, ilgili mevzuat ve üst politika belgeleri gözetilerek hazırlanan stratejik planımızın ilerlememizde yol gösterici olacağını ve aynı zamanda ülkemizin rekabet gücünü artırmaya katkı sağlayacağını umuyorum.

     “ETÜ Stratejik Planı 2018 – 2022” geniş bir katılımla, yoğun emek harcanarak hazırlanmıştır. Uzun saatlerini hazırlık çalışmalarına ayıran “Stratejik Plan Yönlendirme Kurulu” ve “Stratejik Plan Çalışma Grubu” üyeleri başta olmak üzere, sürece katkı sağlayan dış paydaşlarımıza, çalışanlarımıza, öğrencilerimize ve mezunlarımıza şükranlarımı sunarım.

     Üniversitemizin başarı çizgisini yükseltmemiz ve “ETÜ Stratejik Planı 2018-2022” hedeflerine ulaşmamız, çalışanlarımızın, öğrencilerimizin, mezunlarımızın ve tüm ETÜ paydaşlarının desteği ve katılımı ile mümkün olacaktır. Tüm ETÜ Ailesini, “ETÜ Stratejik Planı 2018-2022” uygulamalarını izlemeye ve aktif olarak desteklemeye davet ediyorum.

     2018-2022 Stratejik planımızın hayırlı olmasını diler, sevgi ve saygılarımı sunarım.  

                                                                                        Prof. Dr. Muammer YAYLALI
                                                                                     Rektör

Üniversitemiz 2018-2022 Stratejik Planı

REKTÖRÜN MESAJI

ETÜ, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan Erzurum’da kurulan devlet üniversitesidir. Ülkemizde halihazırda 200 üniversite var olup bunlardan DEVAM

ETÜ TANITIM

Lisans ve Yüksek Lisans Değişim Programları Öğrencilerimiz, Avrupa ve Amerika’daki eğitim kurumlarıyla yapılacak Erasmus gibi DEVAM

İŞBİRLİĞİ ve PROTOKOLLER

ETÜ ile İTÜ, YTÜ ve ODTÜ Arasında Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerin İşbirliğini Teşvik Etmek, Mevcut İmkanların Ortak DEVAM