English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS Portal
Yabancı Diller

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

Vizyonumuz

Erzurum Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, öğrencilerimizi, Üniversitemizin bir dünya üniversitesi olma vizyonuna paralel olarak, eğitimlerini sürdürdükleri bölümlerde ve hayatın çeşitli alanlarında, aldıkları yabancı dil eğitiminden azami ölçüde yararlanmalarını sağlayacak şekilde yetiştirmeyi ve bu doğrultuda nitelikli bir kurum haline gelmeyi amaçlamaktadır.

Misyonumuz

Erzurum Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun misyonu, Üniversitemizin bütün öğrencilerine akademik çalışmalarını başarılı bir şekilde yürütmeleri, bilgi alışverişinde bulunabilmeleri, iş hayatında etkin bir biçimde kullanabilmeleri için gerekli yabancı dil donanımını sağlamaktır. Bu doğrultuda öğrencelerin sözlü ve yazılı becerilerinin kazandırılıp geliştirilmesi ve toplumda iletişim kurabilen, bilgili, kültürlü, özgüveni olan, ahlak sahibi bireyler haline gelmelerine yardımcı olmak hedeflenmektedir.


Yüksekokul Müdürü


Doç. Dr. İsmail Öğretir Özgeçmişi:


İsmail Öğretir 1955 yılında Eskişehir’de doğdu. İlk ve orta öğretimini aynı şehirde tamamladı. 1978 yılında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu.


İsmail Öğretir Şubat 1979 tarihinde Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde asistan olarak göreve başladı. 1981 yılında Sherwood Anderson’ın Eserlerinde Kasaba Yaşantısı adlı doktora ön çalışmasını tamamladı. Aynı yıl John Dos Pasoss ve Roman Tekniği adlı doktora çalışmasına başladı. 1984-85 öğretim yılında, İngiliz Kültür Heyeti’nin sağladığı bir bursla East Anglia Üniversitesi’nde “Teaching English as a Foreign Language” adlı MA programına katıldı ve An Investigation into the Feasibility of Adapting Secondary Education Language Teaching Material in Turkey başlıklı bir tez hazırladı. Dönüşte doktora çalışmalarını sürdürdü. Aralık 1987’de söz konusu doktora tezini savundu.


İsmail Öğretir Haziran 1988’de Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne Yardımcı Doçent olarak atandı. 1990 yazında yine İngiliz Kültür Heyeti’nin sağladığı bir bursla Durham Üniversitesinde, “Summer School on Authentic Materials in Language Teaching” adlı programa, Nisan 1995 tarihinde Amerikan Elçiliğinin sağladığı bir imkânla Amerikan Etüdleri konusunda bir inceleme gezisine katıldı.


İsmail Öğretir Ekim 2011 tarihinde Doçentlik unvanını aldı ve Aralık 2011’de aynı bölümde doçent olarak atandı.


İsmail Öğretir’in Amerikan Etütleri, Karşılaştırmalı Edebiyat, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Dil Öğretimi Metodolojisi dallarında yayınlanmış kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Ayrıca felsefe ve sosyoloji dalında çevrilmiş kitap ve kitap bölümleri vardır. Söz konusu dallarda birçok seminer ve konferanslara katıldı, bildiriler sundu ve oturum başkanlıkları yaptı.


İsmail Öğretir 1979’dan beri Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde Amerikan Edebiyatı ve Metodoloji ağırlıklı lisans ve lisansüstü çeşitli dersler verdi ve yüksek lisans ve doktora tezleri yönetti.


Kendisi halen aynı bölümde görevini ve çalışmalarını sürdürmektedir.


İLETİŞİM

Adres:
Erzurum Teknik Üniversitesi 4.km Çat yolu üzeri, Yakutiye/Erzurum

Telefon / Belgegeçer:
+90 442 666 25 27
+90 442 666 25 28

E-Posta:
bidb@erzurum.edu.tr

REKTÖRÜN MESAJI

ETÜ, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan Erzurum’da kurulan devlet üniversitesidir. Ülkemizde halihazırda 200 üniversite var olup bunlardan DEVAM

ETÜ TANITIM

Lisans ve Yüksek Lisans Değişim Programları Öğrencilerimiz, Avrupa ve Amerika’daki eğitim kurumlarıyla yapılacak Erasmus gibi DEVAM

İŞBİRLİĞİ ve PROTOKOLLER

ETÜ ile İTÜ, YTÜ ve ODTÜ Arasında Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerin İşbirliğini Teşvik Etmek, Mevcut İmkanların Ortak DEVAM