English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS Portal
İşbirlikleri ve Protokoller

ETÜ ile İTÜ, YTÜ ve ODTÜ Arasında Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerin İşbirliğini Teşvik Etmek, Mevcut İmkanların Ortak Kullanımı ve Geliştirilmesi Amacıyla İşbirliği Protokolleri İmzalandı. Bu Kapsamda; 

• İhtiyaç duyulan alanlarda lisans ve lisansüstü dersler kapsamında ODTÜ, İTÜ ve YTÜ’deki öğretim üyeleri Üniversitemizde ders verebileceklerdir. 

• ETÜ lisans öğrencilerine ODTÜ, İTÜ ve YTÜ laboratuvarlarında staj yapma imkanı tanınacaktır.

• ETÜ öğretim elemanlarına, ODTÜ, İTÜ ve YTÜ'nün araştırma laboratuvarlarından    yararlanma imkanı verilecektir.

• ODTÜ ile ETÜ öğretim üyelerinin lisansüstü öğrencilere danışmanlık/ortak danışmanlık yapmaları sağlanacaktır.

• ETÜ öğretim elemanlarının Doktora Sonrası Araştırma Programı kapsamında belli dönemler için misafir öğretim elemanı olarak ODTÜ’de çalışabilmelerine imkan tanınacaktır.

• ETÜ’ye ODTÜ kütüphane ve veri tabanlarından yararlanma imkanı tanınacaktır.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler ve Girişimcilerin Araştırma-Geliştirme (AR-GE), İnovasyon ve Endüstriyel Uygulamaya Yönelik Projelerinin; Üniversitemiz ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Arasında AR-GE ve İnovasyon İşbirliğinin Tesis Edilerek, KOSGEB Mevzuatı Kapsamında Değerlendirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla İşbirliği Protokolü İmzalandı. 


REKTÖRÜN MESAJI

ETÜ, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan Erzurum’da kurulan devlet üniversitesidir. Ülkemizde halihazırda 200 üniversite var olup bunlardan DEVAM

ETÜ TANITIM

Lisans ve Yüksek Lisans Değişim Programları Öğrencilerimiz, Avrupa ve Amerika’daki eğitim kurumlarıyla yapılacak Erasmus gibi DEVAM

İŞBİRLİĞİ ve PROTOKOLLER

ETÜ ile İTÜ, YTÜ ve ODTÜ Arasında Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerin İşbirliğini Teşvik Etmek, Mevcut İmkanların Ortak DEVAM