Tercih Rehberi E-Posta EBYS ÖBS Blackboard Akademik Takvim

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü

Sıkça Sorulan Sorular

A-İLK KAYIT- KAYIT YENİLEME

İLK KAYIT ÖSS’den gelen öğrenciler

1) Bölüme ilk kez güz yarıyılında kayıt yaptırdım. İnternet üzerinden otomasyon programında ders seçip kayıt yaptırmam ya da danışmanıma uğrayıp herhangi bir onay yaptırmam gerekiyor mu?

Evet. Tüm yarıyıllarda (1. Sınıf da dahil) tüm öğrencilerin otomasyon sistemine ders kayıt süresi içerisinde girerek yalnızca kendi yarıyılına ait dersleri seçmeleri ve danışmanlarına başvurarak ders kayıt formlarını imzalamaları gerekmektedir

DERS KAYDI (KAYIT YENİLEME)

2) Belirtilen süre içinde ders kaydı yapılmaz ise ne olur?

Geçerli bir mazeretiniz yoksa ve bu süre içinde kaydınızı yenilemezseniz o yarıyılda derslere giremezsiniz ve bu süre öğrenim sürenizden sayılır.

3) Güz (Bahar) yarıyıl ders kaydı yaptırmayan bir öğrenci bir sonraki yarıyıl ders kaydı yaptırabilir mi?

Evet.

4) Ek kontenjandan kayıt olan öğrencilerin ara sınavları ne zaman yapılıyor?

Üniversiteye ilk kayıt yaptıran öğrenciler ile birlikte sınav takvimine göre yapılır.

B- KAYIT DONDURMA

5) Herhangi bir nedenle öğrenime ara vermek (yani kayıt dondurmak) mümkün mü?

Yarıyılın/yılın ilk 10 iş günü içinde geçerli bir mazeret sunulması ve Fakülte Yönetim Kurulu onaylaması şartıyla kayıt dondurulabilir.

6) Kayıt dondurma için herhangi bir şart var mı?

Öğrencilerin kayıt dondurmak için mazeretleri ile baraber, yarıyılın ilk 10 iş günü içerisinde, (sağlık durumlarında süre sınırlaması yoktur), Dekanlığa başvurmaları gerekir.

7) Geçerli mazereti olan öğrenci, en fazla ne kadar kayıt dondurabilir?

En fazla iki yarıyıl kayıt dondurabilir. Ancak Sağlık Raporu ile kayıt dondurmalarda bu süre sınırlaması yoktur.

8) Kayıt dondurma ile kayıt yaptırmamak arasında bir fark var mı?

Kayıt donduran öğrencinin kayıt dondurduğu süre normal öğretim süresinden sayılmaz. Ancak öğrencinin kayıt yaptırmadığı yarıyıl, eğitim süresi hesaplamasına ilave edilir.

C-MUAFİYET

9) Kayıtlı oldukları programı bırakarak veya mezun olduktan sonra tekrar ÖSYS'ye girip de yeni bir programa kayıt yaptıranlar, yatay geçiş ve dikey geçiş yapanlar, önceden başardıkları dersler varsa bunlardan muaf olmak için ne yapmalıdırlar?

Dekanlığa bir dilekçe ile muaf olmak istediği dersleri ve ders içeriklerini ekinde onaylı not döküm belgesinin aslı ile üniversiteye ders kaydını yaptırdığı ilk yarıyılın ilk haftasının sonuna kadar başvurması gerekir. Daha sonra yapılan muafiyet istekleri kabul edilmez. Muafiyet isteği Fakülte Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

10) Muafiyet talep edilecek derslerin sayısının bir sınırı var mı?

Herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak başvuru esnasında muaf olunması istenen tüm dersler mutlaka belirtilmelidir. Başvuruda belirtilmeyen dersler, şartları sağlaması durumunda dahi muaf olarak işleme konulmaz.

11) Muafiyet talep edilen derslerin notu en az ne olmalıdır?

Muafiyet talep edilen derslerin notu Erzurum Teknik Üniversitesinden alınmış olan dersler için DD ve üzeri, diğer Yüksek Öğretim Kurumlarından alınan dersler için ise CC ve üstü olmalıdır.Erzurum Teknik Üniversitesi dışında alınmış olan FF, DD ve DC notu olan derslerden muafiyet talebinde bulunulamaz.

12) Muafiyeti kabul edilen derslerin notları nasıl işlem görüyor?

Muafiyet talebinde bulunulan ve muafiyeti kabul edilen derslerin harf notları aynen işlenerek ortalamaya katılır.

D- AĞIRLIK GENEL NOT ORTALAMASI (AGNO)

13) Genel Ağırlıklı not ortalaması nedir?

Öğrencinin Fakültede öğrenime başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl da dahil olmak üzere almış olduğu tüm derslerin katılımıyla elde edilen ve başarısını belirleyen not ortalamasıdır.

14) AGNO nasıl hesaplanıyor?

Öğrencinin tamamlamış olduğu yarıyıl da dahil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin AKTS kredisi ile dersin başarı notunun ağırlık katsayısı ile çarpılması ile elde edilen sayıların toplamının almış olduğu tüm derslerin AKTS kredi toplamına bölünmesi ile hesaplanır.

15) Yarıyıl AGNO'su var mı?

Hayır, AGNO 'nun açık yazılımı AĞIRLIKLI GENEL NOT ORTALAMASI'dır. sadece tek bir yarıyıl dersleri dikkate alınarak (I. Yarıyıl sonu hesaplanan AGNO hariç) hesaplanan ve sadece bir yarıyılı temsil eden AGNO değeri diye bir şey yoktur.

16) Tekrar aldığım derslerin notları AGNO ya nasıl etki ediyor?

Yarıyıl tamamlandığında AGNO değeri artık sabitlenir. Dolayısıyla herhangi bir dersi daha sonradan alsanız dahi geçmiş yarıyıl sonundaki AGNO değeriniz değişmez. Bu durumda tekrarladığınız derslere ait notlar tekrar hesaba katılır ve sadece son (tamamladığınız yarıyıl) AGNO değeriniz değişir. Yani artık yeni bir AGNO değerine sahip olursunuz . Yaz okulunda alınan dersler de aynı şekilde hesaba katılır ve yaz okulu sonrasında ayrı Bir AGNO hesaplanmaz, sadece bahar yarıyılı AGNO’su değişir.

E- DERS ALMA DURUMU

17) Yönetmelikte geçen “alt yarıyıl” nedir?

Öğrencinin ders alma şartlarını yerine getirdiği (içinde bulunduğu) yarıyılın öncesindeki yarıyıllardır. Örneğin öğrenci o yarıyıl 3. sınıfın ikinci yarıyılına (VI. Yarıyıl) ait dersleri alacaksa onun için alt yarıyıl 1. ve 2. sınıfın ikinci yarıyıllarıdır (II. ve IV. Yarıyıllar).

18) Yönetmelikte geçen “üst yarıyıl” nedir?

Öğrencinin ders alma şartlarını yerine getirdiği içinde bulunduğu yarıyılın sonrasındaki yarıyıllardır. Örneğin öğrenci o yarıyıl 2. sınıfın birinci yarıyılına (III. Yarıyıl) ait dersleri alacaksa onun için üst yarıyıl 3. sınıfın birinci yarıyılıdır (V. Yarıyıl). “Takip eden yarıyıl” ile “üst yarıyıl” birbirine karıştırılmamalıdır. Üst yarıyıl, içinde bulunulan yarıyılın iki sonrası, takip eden yarıyıl ise öğrencinin önündeki ve daha önce hiç dersini almadığı yarıyıldır.

19) AGNO barajı ne demektir?

Her yarıyıllın sonunda hesaplanan ve o ana kadar alınmış tüm derslere ait olan AGNO değerinizin birbirini takip eden son iki yarıyılda (her ikisi birden) 2.00 ın altında olması durumunda önünüzdeki ve daha önce hiç dersini almamış olduğunuz (takip eden) yarıyıldan hiç almadığınız bir dersi alamazsınız. Bu durumda alt yarıyıllara ait derslerden öncelikle FF aldığınız ve devamsız tekrara kaldığınız dersleri, kredi sınırını aşmamak şartıyla da isterseniz diğer derslerden AGNO değerinizi yükseltmek üzere alırsınız. Bu durum AGNO da 2.00 olana kadar devam eder.

20) AGNO barajı nedeniyle yarıyıl/yıl kaybettim, hangi yarıyıl benim için üst yarıyıl oluyor?

Hangi yarıyıla ait ders alma şartlarını yerine getirebiliyorsanız o yarıyıl sizin yarıyılınız olur ve bu yarıyılın en az iki sonrası sizin için üst, en az iki öncesi de sizin için alt yarıyıl olarak tanımlanacaktır.

21) AGNO barajı nedeniyle bir alt yarıyıl derslerinin bir kısmını almamıştım. Şu anki yarıyılım ile alt yarıyıl derslerinin hepsini birlikte alabilir miyim?

Toplamda AKTS kredi sınırını aşmamak şartıyla öncelikle alt yarıyıldan alınmayan dersler olmak üzere mevcut yarıyılınızdan dersler birlikte alınabilir.

22) Hangi durumda üst yarıyıldan ders alabilirim?

Tekrar dersi olmayan (“FF” veya “Z” devamsız) ve AGNO su en az 2.50 olan ara sınıf öğrencileri (birinci sınıf öğrencileri hariç), ön şartlı olmayan veya ön şartını yerine getirdikleri üst yarıyıla ait derslerden, üst yarıyıllardan alabilecekleri dersler de dâhil olmak üzere en çok 45 AKTS'ye kadar ders alabilirler.

23) I. Yarıyıl sonunda AGNO değerim 2.50'nin üzerinde olduğundan bahar yarıyılı ders kaydında hem II. Yarıyıldan ve hem de III. Yarıyıldan ders alabilir miyim?

Hayır, I.sınıf öğrencileri üst yarıyıldan ders alamaz.

24) Derslere yazılma, yeni ders kaydı nasıl yapılıyor?

Yarıyıl için belirlenen ders kayıt süresinde Öğrenci otomasyon sistemine internet üzerinden bağlanılarak tahsis edilen şifre vasıtasıyla ulaşabilir ve yarıyıla ait dersler seçilebilir. Ders kaydının tamamlanmış olabilmesi için seçilen derslerin danışman tarafından onaylanması ve ders kayıt formunun öğrenci ile danışman tarafından karşılıklı imzalanması gerekmektedir. 

25) Bir yarıyılda alınabilecek derslerin kredi saatleri toplamının bir üst sınırı var mıdır?

Mevcut yönetmeliğe göre bir yarıyılda alınabilecek derslerin AKTS kredi toplamı maksimum 45 tir.

26) Bu kredi sınırına Türk Dili, Yabancı dil ve Atatürk İlke ve İnkılap tarihi derslerinin kredisi dâhil mi?

Ortalamaya katılan ortak zorunlu dersler dâhil, katılmayanlar dâhil değildir.

27) Kayıt yenileme sırasında öncelikle alttan başarısız olunan ders mi alınmalıdır? 
Evet öncelikle alt yarıyıla ait FF ve devamsız tekrar olan derslerin alınması ve daha sonra ders alma şartlarının yerine getirilmiş olduğu yarıyılın derslerinin alınması gerekmektedir.

28) AGNO'mu yükseltmek için tekrar dersim olmamasına rağmen alt yarıyıldaki dersleri tekrar alabilir miyim?

Alt yarıyıllardan daha önce almış olduğunuz derslerden AKTS kredi sınırını aşmamak şartıyla derslerinizi tekrar alabilirsiniz. AGNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

29. Ders kaydı için herhangi bir şart var mı?

Belirtilen sürelerde katkı payını/ikinci öğretim ücretini yatırmayan ve ders kaydını yaptırmayan öğrenci, o yarıyılda derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre, 2547 sayılı Kanunda belirtilen öğrenim süresinden sayılır. Ancak, süresi içinde ders kaydını yaptıramayanlardan haklı ve geçerli mazereti olan öğrencilerin, mazeretli olarak geçen süresinin devamsızlıktan sayılması şartıyla, ders kayıtlarının yenilenmesine Fakültelerin Yönetim Kurulu karar verir.

30) Seçmeli dersi değiştirme hakkı var mı?

Alınmış olan seçmeli dersler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde danışman nezaretinde bırakabilir.

31) Başka bir seçmeli dersi aldım. Bıraktığım seçmeli derste geçen süre, yeni seçmeli dersin devamsızlık süresinden sayılır mı?

Evet.

32) A seçmeli dersinden başarısız oldum. Bu ders yerine başka bir seçmeli ders alabilir miyim?

Akademik takvimde belirtilen süre içinde bırakılmayan seçmeli dersler zorunlu ders gibi işlem görür. Dolayısıyla aynı dersi almak zorundasınız. Ancak öğrenci sonraki yarıyıllarda başarısız olduğu seçmeli dersi tekrar edebileceği gibi bu derslerin yerine başka seçmeli dersi de seçebilir.

33) Öğrenci yarıyıl içinde bir dersin ne kadarına devam etmek zorundadır?

Teorik derslerin, uygulamalar, laboratuar ve benzeri çalışmaların %20'sinden fazlasına katılmayan öğrenci başarısız sayılır.

F-SINAVLAR VE DEĞERLENDİRMENİN YAPILMASI

34) Sınav sonuçlarına itiraz edilebilir mi? Nasıl?

Vize ve Final sınavlarına, fakültelerin web sitesinde bulunan “Not İtiraz Dilekçesi” doldurularak bölüm sekreterliğine notların ilan edildiği günden itibaren en fazla 5 iş günü içerisinde itirazda bulunulabilir.

35) Kısa süreli sınavlara (Quiz) itiraz edebilir miyim?

Evet.

36) Mazeretim nedeniyle kısa süreli sınav/sınavlarına giremedim? Mazeret dilekçesi verip sınav hakkı isteyebilir miyim?

Hayır. Mazeretler ancak vize ve final sınavları için Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile geçerli olabilir.

37) Mazeret sınavı için alınan sağlık raporu hangi durumda geçerlidir?

Her türlü rapor mazeret sınavı için geçerli sayılır.

38) Mazeret sınavı için alınan raporlar kaç gün içinde bölüm başkanlığına verilmelidir?

Mazeret beyan eden öğrenciler, mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içinde “Mazeret Sınavı Başvuru Dilekçesi” ile fakülte dekanlığına başvurmak zorundadırlar.

G-BAŞARI – BAŞARISIZLIK

39) İkinci öğretim programlarında başarı sıralamasında ilk %10'a girenler ne yaparlar?

Güz/Bahar yarıyılı sınavları sonunda (yaz okulu öncesi) ikinci öğretim programında bulundukları döneme kadarki derslerden tekrar dersi olmayan ve ilk %10'a giren öğrenciler ikinci öğretimde devam etmelerine rağmen takip eden öğretim döneminde örgün eğitim harcı öderler.

40) DD ve DC notu başarılı bir not mudur?

DD ve DC notu ilgili dersin başarıldığını (geçildiğini) gösterir.

41) Hangi durumlarda bir öğrenci akademik anlamda başarısız sayılır?

Son iki yarıyıl AGNO her ikisi de 2.00'ın altında olan öğrenci başarısız sayılır.


H. YAZ ÖĞRETİMİ (YAZ OKULU)

42)Yaz okulu nedir?

Yaz tatili ayları içerisinde uygulanan ve üniversite eğitim öğretim olanaklarının yaz aylarında da değerlendirerek eğitim öğretim kapasitesini ve verimliliği arttırmayı amaçlayan; düşük AGNO'lu öğrencilere AGNO'sunu yükseltmelerine, herhangi bir dersten kalan öğrencilere yaz okulunda bu dersleri alabilmelerine, başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerine olanak veren Yandal ve Çift Anadal Programlarına kayıtlı öğrencilere bu programı izlemede kolaylık sağlayan ek bir eğitim öğretim programıdır.

43) Yaz okulu bahar ve güz yarıyıllarında ayrı bir yarıyıl mıdır?

Aynı öğretim yılına ait üçüncü bir yarıyıl değildir. Tamamlayıcı ek bir programdır.

44) Yaz okulu süresi ne kadardır?

Yaz okulunun süresi 7 haftadır. Ancak yaz okulunda açılan her ders için normal yarıyılda yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır.

45) Yaz okuluna nasıl başvurulur?

Yaz okulunda açılacak dersler en geç bahar yarıyılı sınav sonuçlarının ilanını izleyen hafta içinde ilgili birimlerde ilan edilir. Öğrenciler Yaz Okulu Akademik Takviminde belirtilen tarihler içerisinde bu derslere kayıt yaptırırlar.

46) Yaz okulunda hangi dersleri alabilirim?

Ders alma şartları güz ve bahar dönemlerindeki şartlarla aynıdır. Yaz okulunda öğrenciler, AGNO ile ilgili kriterleri sağlaması durumunda alt yarıyıllara ait hiç almadığı, alıp da sınavına girme hakkı elde edemediği, alıp da başarısız kaldığı veya ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek amacı ile almak istediği dersleri ya da şartlarını sağlaması durumunda yönetmeliğin izin verdiği sayıda üst yarıyıl derslerini alabilir. Yan Dal veya Çift Anadal programına ait dersler yaz okulunda tamamlanabilir.

47) Yaz okulunda kaç ders alabilirim?

Yaz okulunda en fazla 20 AKTS ders alabilirsiniz. Ancak mezuniyetinize tek ders kalıyorsa buna ilaveten o dersi de alabilirsiniz.

48) Yaz okulunda derse devam mecburiyeti var mı?

Evet, normal yarıyıl için geçerli olan %80 devam yaz okulunda da geçerlidir. Ayrıca yaz okulu kuralları ayrı bir program olmayıp yönetmelikler aynen geçerlidir.

49) Yaz okulunda alınmak istenilen ders, başka üniversitelerden alınabilir mi?

Evet, Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile alınabilir, diğer üniversitelerden alınan derslerin harf notları, yaz okulunda ders alınan üniversitenin başarı ve katsayı tanımı dikkate alınarak, ilgili yönetim kurulu kararı ile Üniversitenin Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki harf notu tanımlamasına dönüştürülür ve not döküm belgesine işlenir.

50) Yaz okulunda üstten ders alınabilir mi? Şartları nelerdir?

AGNO'su 2.50 ve üzeri olan ve FF olmayan öğrenciler 15 AKTS üst yarıyıllara ait derslerden yaz okulunda alabilirler.

51) Yaz okulunda aldığım derslerin notları AGNO'yu nasıl etkiliyor?

Yaz okulu sonunda hesaplanan ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO), öğrencinin yaz okuluna başlamadan önceki (bahar yarıyılı) AGNO’sunun yerine geçer. Yani hangi dönem dersini alırsanız alın geçmiş dönem AGNO değeriniz değişmez, sadece son AGNO değeriniz değişecektir.

Üniversitemiz öğrencilerinin sosyal ve kültürel açıdan gelişimlerini sağlamak için çeşitli faaliyetler yürütmektedir. Bu sorumluluk duygusuyla hareket ederek öğrencilerimizin boş zamanlarını değerlendirmeleri ve kültürel faaliyetlere katılmalarını sağlamak için Üniversitemizde öğrenimlerini sürdürmekte olan öğrencilerimizin ders dışı zamanlarını en verimli şekilde değerlendirmelerini, kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılmalarını ön plana çıkarmalarını sağlamak amacıyla Dairemiz bünyesinde çeşitli öğrenci toplulukları ve kulüpleri kurulmuştur.