Tercih Rehberi
عربي | فارسی | EN | Русский
E-Mail ÜBYS Blackboard Akademik Takvim COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü

BİLGİ EDİNME SÜRECİ AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerinizin sadece 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuata uygun şekilde paylaşılması gerekir.

Bilgi edinme sürecinde işlenecek kişisel verileriniz (Ad/Soyad, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, E-posta Adresi, Ev/İş Adres Bilgisi, Başvuru Cevabı Gönderim Türü (E-posta yoluyla veya yazılı olarak), İstenilen Bilgi ve Belgeler)’dir. Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyet ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler veya biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli kişisel veri sayılabilecek herhangi bir paylaşımda bulunmayınız.

Bilgi edinme sürecinde söz konusu kişisel verilerinizin Üniversitemizdeki kaydının oluşturulabilmesi, istemiş olduğunuz bilgi ya da belgelerin tarafınıza iletilebilmesi amacıyla bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması şartı kapsamında işleyeceğiz.

Kişisel verilerinizi, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları dışında herhangi bir kurum, kuruluş ya da kişiye aktarmayacağız.

Bu faaliyetler kapsamında işlenen kişisel verilerinize erişme veya bunların düzeltilmesi veya silinmesini talep etme, işlenmesine itiraz etme başta olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. Maddesi kapsamında belirtilen haklara sahipsiniz.